22915_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22915
Færre hardt skadde i januar
statistikk
2010-02-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre hardt skadde i januar

Foreløpige tall fra politiet viser at 27 personer ble hardt skadd og 19 personer omkom i januar. I alt ble det registrert 394 ulykker med personskade.

Personer drept. Januar. 2001-2010

Personer hardt skadd. Januar. 2001-2010

Gjennomsnittet for januar de siste ti årene er 64 hardt skadde og 21 drepte. I januar 2009 ble 59 personer hardt skadd, mens 18 personer omkom.

Av de omkomne i januar i år var det 12 menn og 7 kvinner. 13 av disse var bilførere, 4 var bilpassasjerer, 1 fotgjenger og 1 akende.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 30 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken i januar 2010 hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: