22939_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22939
19 omkom i januar
statistikk
2009-02-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

19 omkom i januar

I januar registrerte politiet 481 ulykker i trafikken. 19 mennesker omkom i disse ulykkene og 752 ble skadd. 59 av disse ble hardt skadd, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar. 2000-2009

Personer skadd. Januar. 2000-2009

Av de omkomne i januar i år var det 14 menn og 5 kvinner. Ti av disse var bilførere, sju var bilpassasjerer og to var fotgjengere.

Tilsvarende tall for januar 2008 viste 559 ulykker med 24 omkomne og 800 skadde totalt. 68 personer ble hardt skadd i disse ulykkene. Tallet på drepte er senere nedjustert til 22.

Januargjennomsnittet for de siste ti årene er 22 drepte og 849 skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 28 prosent av personene som ble skadd i trafikken i januar 2009 hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: