Lønn2014

Innhold

Arkiv for Lønn - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. februar 2021 2020 2020
5. februar 2020 2019 2019
4. februar 2019 2018 2018
1. februar 2018 2017 2017
1. februar 2017 2016 Laveste lønnsvekst på 2000-tallet
3. mars 2016 2015 Månedslønna økte med 2,6 prosent
20. mars 2015 2014 Månedslønna økte med 3,2 prosent
20. mars 2014 2013 Månedslønna økte med 3,5 prosent
20. mars 2013 2012 Månedslønna økte med 3,9 prosent
28. mars 2012 2011 Månedslønna økte med 3,8 prosent
31. mars 2011 2010 Månedslønna økte med 4 prosent
1. juni 2010 2009 1 100 kroner mer i måneden for lønnstakere
29. mai 2009 2008 Månedslønna opp 6,1 prosent
19. juni 2008 2007 Månedslønna økte med 5,6 prosent
8. juni 2007 2006 4,8 prosent økning for lønnstakerne

For tidligere publiseringer se også: Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, Lønn for ansatte i privat undervisning, Lønn for ansatte i fiskeoppdrett, Lønn for ansatte i industri, Lønn for tilsette i kraftforsyning, Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting, Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom, Lønn for ansatte i skoleverket, Lønn for ansatte i samferdsel, Lønn for ansatte i staten, Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, Lønn for ansatte i personlige tjenester, Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, Lønn for ansatte i varehandel, Lønn for tilsette i finanstenester og Lønn for ansatte i helseforetakene.