263534
263534
Flere omkomne i septembertrafikken
statistikk
2016-10-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Veitrafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
true

Veitrafikkulykker med personskadeseptember 2016, foreløpige tall

Månedstallene er foreløpige inntil endelige tall publiseres, vanligvis i mai etter statistikkårets utløp. Tallet på omkomne endrer seg lite fram til de endelige tallene publiseres. Derimot er det store forsinkelser i rapporteringen av hardt skadde og totalt antall ulykker. Tallene for skadegrad og skadde er ikke helt komplette og sammenlignbare med tidligere perioder før de endelige tallene frigis.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere omkomne i septembertrafikken

I september mistet 14 personer livet i veitrafikken. Det er 3 flere enn i september i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
September 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt14261370
Menn10161152
Kvinner410319
Trafikantgruppe
Bilførere66723
Bilpassasjerer01211
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped110219
Myke trafikanter59216
Andre trafikanter2011
Alder
0-15 år1204
16-24 år26318
25-44 år16324
45-64 år57416
65 år og over5548
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-September

Av de 14 omkomne var 6 bilførere, 1 motorsyklist, 2 syklister, 3 fotgjengere og 2 ATV førere. Av de som mistet livet var 10 menn og 4 kvinner. I tiårsperioden 2006-2015 har i gjennomsnitt 17 personer mistet livet i september.

Dobling av antall omkomne myke trafikanter

Foreløpige tall viser at 24 av de 111 som har omkommet hittil i år er myke trafikanter, 12 fotgjengere og 12 syklister. Dette er nær en fordobling i forhold til samme periode i fjor hvor 13 mistet livet.

I alt har 111 personer mistet livet i trafikken på norske veier i perioden januar-september. Tall for samme periode i fjor var 87 omkomne. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2006-2015 var 150 omkomne.

Størst økning i antall trafikkdrepte har Rogaland og Buskerud. I årets ni første måneder har 13 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Rogaland og 11 i Buskerud. I tilsvarende periode i fjor mistet 6 personer livet i hvert av fylkene.