283633
283633
Færre omkom på veiene i februar
statistikk
2017-03-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Veitrafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
true

ssb.no kan være ustabil og Statistikkbanken vil være utilgjengelig i perioden mellom klokka 17 og 20 i dag pga. vedlikehold. Beklager ulempene dette måtte medføre.

Veitrafikkulykker med personskadefebruar 2017, foreløpige tall

På grunn av omlegging til nye politidistrikt, er det problemer med dataoverføringen mellom SSB og Politiet for Agder politidistrikt. Dette har ingen betydning for tallet på omkomne, kun for skadde i alt. De foreløpige tallene for skadde er uansett beheftet med stor usikkerhet.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Færre omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom 6 personer i veitrafikkulykker i Norge. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Februar 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn663311420
Menn23878232
Kvinner42463188
Trafikantgruppe
Bilførere43846250
Bilpassasjerer02093110
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0608
Myke trafikanter227251
Andre trafikanter0702
Alder
0-15 år050022
16-24 år01632107
25-44 år31972147
45-64 år21413100
65 år og over169343
Uoppgitt alder01301
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i februar i år, var det 4 kvinner og 2 menn. 4 av de omkomne var bilførere og 2 fotgjengere. Gjennomsnittet for februar måned i tiårsperioden fra 2007 til 2016 var 11 drepte.

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 13 personer har mistet livet i trafikken. I fjor var det 23 personer som omkom i samme periode, og gjennomsnittet de siste ti årene er 27 drepte. Sånn sett er det en veldig positiv utvikling i tallet på trafikkdrepte.

Av de 13 drepte hittil i år, var 5 i aldersgruppen 35–44 år, 5 var mellom 45 og 64 og 3 var over 65 år.

SkadegradÅpne og lesLukk

Fra og med januar 2017 publiseres tall for skadegrad kun fordelt på drepte og skadde i alt. Detaljert skadegradsinndeling vil bli publisert med fire måneders etterslep.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB