380397
380397
friartikkel
2019-03-11T08:00:00.000Z
no

Distribusjon inngår nå i elektrisitetsforsyning i PPI

Publisert:

Elektrisitetsforsyning som næringsområde består av flere ting, blant annet produksjon og distribusjon av elektrisitet og inngår i Produsentprisindeksen (PPI) fra og med januarindeksen 2019. I PPI har det tidligere kun vært prismålinger på selve produksjonen, det vil si prisene på elektrisk kraft. Distribusjon omfatter drift av distribusjonsnettet som transporterer elektrisiteten. For husholdningskunder kommer dette på strømregningen som nettleie. Denne skal være med på å dekke leie av strømmåler, support ved strømbrudd og vedlikehold og fornying av strømnettet.

Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft vil publiseres som en samlet delindeks for elektrisitetsforsyning. Distribusjon inngår ikke i Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) siden distribusjon er en tjeneste og PIF kun måler prisutviklingen på varer. Delindeksen for elektrisitetsforsyning vil derfor avvike mellom PPI og PIF fra og med 2019.

Prisutviklingen for distribusjon svinger mindre enn strømprisen og vil således være med på å dempe de store prisendringene i indeksen for elektrisitetsforsyningen i PPI fra måned til måned. Elektrisitetsforsyning i PPI vil dermed ha relativt ulikt innhold før og etter innlemmelsen av distribusjon.

Tall fra NVE viser at det er ulike nivåer på nettleien mellom ulike kundegrupper, som for eksempel husholdninger, næringskunder og for de med hytte og fritidsboliger, men prisutviklingen er noenlunde lik over tid på tvers av kundegruppene. Siden det er prisutviklingen vi ønsker å måle i PPI, vil utviklingen i nettleien til husholdninger brukes som en tilnærming til den generelle prisutviklingen i nettleien.

Nye indekser for produksjon på eksport- og importmarkedet i PPI og PIF

Tidligere har prisutviklingen på produksjon av elektrisk kraft solgt til norske kunder også representert import- og eksportmarkedet. Fra og med januarindeksen 2019 benyttes Nord Pools systempris for eksport og import.

Kontakt