261995
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
261995
statistikk
2017-04-04T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrerte jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

13,6 %

kvinner i Jegerregisteret i 2016-2017

Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2016-20172016-2017Endring, prosent
Antall personerProsent2015-2016 - 2016-20172012-2013 - 2016-2017
Personer oppført i Jegerregisteret493 228100,02,18,2
Menn426 22586,41,66,4
Kvinner67 00313,65,821,5
Personer som løste jegeravgiftskort202 352100,01,95,8
Menn185 50191,71,54,6
Kvinner16 8518,36,221,2
Personer som besto jegerprøven12 801100,0-7,93,6
Menn9 37273,2-10,9-2,4
Kvinner3 42926,81,629,7

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
2016-2017
Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerMannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 årI altAv disse betalt jegeravgift
1Omfatter personer bosatt i Norge
I alt201 638184 85916 779912 7535 417
Under 20 år8 4917 2671 22454 3781 034
20-29 år28 69424 7363 95874 4022 051
30-39 år34 88031 3483 53292 1391 216
40-49 år44 80140 6774 124111 211723
50-59 år41 03538 2142 82111477296
60-69 år29 67428 7139611013087
70 år eller eldre14 06313 90415951610

Tabell 2 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
2008-2009419 977374 76745 210193 912180 78913 12312 2369 4852 751
2009-2010430 317382 32347 994194 166180 69313 47313 27210 4202 852
2010-2011438 618388 37050 248196 278182 52213 75611 9909 5332 457
2011-2012447 553394 90852 645198 467184 26414 20312 80510 1612 644
2012-2013455 861400 73655 125191 283177 37613 90712 3589 6002 758
2013-2014464 176406 62857 548194 679180 39814 28112 5589 8302 728
2014-2015473 092412 76860 324199 268184 11815 15013 57310 4083 165
2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
 
2016-2017
Østfold22 52220 0842 4389 6338 97665744835197
Akershus45 40038 9466 45419 07517 4081 667950729221
Oslo34 73029 0765 65412 59111 3491 2421 020791229
Hedmark30 34225 1585 18413 64012 2291 411671441230
Oppland24 63120 9303 70110 5989 5971 001584382202
Buskerud23 61520 3613 25410 2889 423865585448137
Vestfold16 46814 5261 9426 9326 48444845437183
Telemark19 18916 5682 6218 7538 005748466326140
Aust-Agder13 55111 9241 6275 9285 53339530523075
Vest-Agder18 34916 6371 7127 7087 262446525400125
Rogaland28 21925 8052 41410 0209 555465783636147
Hordaland34 46730 7133 75413 06212 2867761 058830228
Sogn og Fjordane15 12013 5481 5726 9516 45249934226775
Møre og Romsdal25 37222 6242 74810 1479 457690596425171
Sør-Trøndelag41 95035 7066 24416 14414 7641 3801 015699316
Nord-Trøndelag25 73021 2354 49511 30910 1811 128653428225
Nordland31 60327 1374 46612 78811 6911 097806573233
Troms - Romsa21 55718 2663 2919 7078 718989781564217
Finnmark - Finnmárku13 34410 8572 4876 3045 434870706443263
Svalbard3021981047762151385
Nordmenn bosatt i utlandet6 0875 29379463758057352510
Uoppgitt adresse6806334760555550

Tabell 3 
Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift

Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2015-20162016-20172015-20162016-2017
Hele landet9,08,70,80,8
Østfold7,87,60,50,5
Akershus og Oslo5,85,60,60,6
Hedmark15,215,11,71,7
Oppland12,212,21,21,3
Buskerud8,48,30,80,8
Vestfold6,56,50,40,4
Telemark11,611,31,01,0
Aust-Agder11,811,70,80,8
Vest-Agder10,09,90,60,6
Rogaland5,15,10,20,3
Hordaland5,95,80,40,4
Sogn og Fjordane14,614,21,11,1
Møre og Romsdal8,68,60,60,7
Sør-Trøndelag11,111,31,01,1
Nord-Trøndelag18,018,21,92,0
Nordland11,511,61,01,1
Troms - Romsa12,512,71,31,5
Finnmark - Finnmárku16,816,82,42,9

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Registrerte jegere
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kjønn- og alderstabeller gis på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken følger jaktåret (01.04 - 31.03). Tallene utgis første uke i april.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Registeret anonymiseres (krypteres) og langtidslagres.

Bakgrunn

Formål og historie

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Brukere og bruksområder

Internt: Jegerregisteret danner grunnlag for småviltstatistikken.

Eksternt: Miljødirektoratet, Jegerregisteret i Brønnøysund, viltforvaltning, forskning og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Alle som betaler jegeravgift plikter å sende inn rapportskjema til småviltstatistikk etter endt jaktår.

Lovhjemmel

Viltloven

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlanske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Jegerregisteret fra Brønnøysund.

Datainnsamling, editering og beregninger

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Det blir også utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB