250150
250150
Trenden med færre skilsmisser held fram
statistikk
2016-02-19T10:00:00.000Z
Befolkning
no
ekteskap, Ekteskap og skilsmisser, vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskapBarn, familier og husholdninger, Befolkning
true

Ekteskap og skilsmisser2015

Innhald

Publisert:

Trenden med færre skilsmisser held fram

I 2015 var det 250 færre skilsmisser, om lag 300 færre separasjonar og 150 færre inngåtte ekteskap enn året før. I løpet av 2015 blei 22 700 par vigde, 9 300 par skilde og 10 500 separerte.

Inngåtte ekteskap, skilsmisser og separasjonar
20142015Endring i absolutte tall
2014 - 2015
Inngåtte ekteskap22 88722 738-149
Skilsmisser9 5569 306-250
Separasjonar10 82410 507-317

Dermed held trenden med stadig færre skilsmisser og separasjonar framleis stand. Heilt sidan 2004 har desse tala vist ein svakt nedgåande trend.

22 700 par blei vigde i 2015. Det er 150 færre enn året før. Sett i høve til folketalet i dei enkelte fylka, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen, medan Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største auka i par som valde å smi seg i Hymens lenkjer.

I 2015 blei 300 ekteskap inngåtte av par med same kjønn. 113 mannlige par og 187 kvinnelege par. Talet på inngåtte ekteskap mellom personar av same kjønn i 2015 er det høgaste talet sidan den nye ekteskapsloven kom i 2009. Om lag to tredelar av dei likekjønna ekteskapa blei inngått av to kvinner, medan den siste tredelen blei inngått av to menn.

I 2015 blei 90 ektepar av same kjønn separerte, og 68 ektepar av same kjønn blei skilde.