Regnskap for private barnehager2015

Innhold

Arkiv for Regnskap for private barnehager - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. desember 2016 2015 Offentlige tilskudd dekker 86 prosent av utgiftene i private barnehager
9. desember 2015 2014 Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene
9. desember 2014 2013 Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene
18. oktober 2013 2012 Foreldrene dekket 17 prosent av utgiftene
26. oktober 2012 2011 Foreldrene dekker 18 prosent av utgiftene
17. oktober 2007 2006 Lavest kostnader i Østfold
28. juni 2011 2010 Høyere månedspris
9. september 1999 1998 Økte kostnader i private barnehager
8. desember 2000 1999 Økte kostnader i private barnehager
24. juni 2010 2009 Høyere timekostnader
19. desember 2001 2000 Økte kostnader i private barnehager
27. januar 2004 2002 Foreldrene betalte mest til private barnehager
4. november 2002 2001 Økte kostnader i private barnehager
17. oktober 2006 2005 Stadig høyt statstilskudd til private barnehager
9. september 2004 2003 Foreldre betalte mindre
13. september 2005 2004 Foreldre dekker mindre av kostnadene
26. september 2008 2007 Nedgang i statlige tilskudd
24. juli 2009 2008 Økt tilskudd fra kommunene