241281_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
241281
Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene
statistikk
2015-12-09T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false
Statistikken viser driftsinntekter, driftskostnader, statlig og kommunal tilskudd, foreldrebetaling og gjennomsnittlig månedspris for heltidsplass i private barnehager.

Regnskap for private barnehager2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene

I 2014 betalte foreldre med barn i privat barnehage 16 prosent av de totale utgiftene, for ti år siden var prosentandelen over dobbelt så stor. Offentlige tilskudd står nå for 87 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Tilsvarende dekning for ti år siden var på 73 prosent.

Hovedtall - Regnskap for private barnehager
2014
1Antall private barnehager som har vært i drift hele året.
Alle barnehager13 004
 
Gjennomsnittlig timepris
Ordinære barnehager
0-2 år98,97
3 år74,23
4-6 år49,48
 
Familiebarnehager
0-2 år72,68
3 år54,51
4-6 år36,34
 
Inntektenes andel av bruttoutgifter
Foreldrebetaling16
Offentlige tilskudd87

Samtidig som offentlige tilskudd til private barnehager på landsbasis har økt med 2 prosentpoeng fra fjoråret, har foreldrebetalingen vært stabil. Foreldrebetalingen dekket 16 prosent av de private barnehagenes bruttoutgifter i 2014.

Andelen foreldrebetaling og offentlige tilskudd har hatt vært gjennom store endringer de siste femten årene, noe som blant annet skyldes gradvis innføring av makspris i barnehage. I år 2000 var andel foreldrebetaling og offentlige tilskudd tilnærmet identisk, med en dekning på henholdsvis 47 og 48 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Fra 2000 og frem til 2007 var det store endringer i betalingsandelene som resulterte i at andel foreldrebetaling ble redusert til 22 prosent og offentlige tilskudd steg til 80 prosent. Utviklingen har ikke vært like stor mellom 2007 og 2014, selv om det også her har vært en utvikling hvor en større andel av private barnehagers bruttoutgifter dekkes av offentlige tilskudd.

Høyere timekostnader i 2014

Statistikken viser gjennomgående at ordinære barnehager har høyere kostnader enn familiebarnehager, samt at barnehageplasser blir billigere desto eldre barna er. Gjennomsnittlig timekostnad var høyere i 2014 enn i 2013 for alle aldersgrupper både i ordinære- og familiebarnehager. Økningen var størst for barn i aldersgruppen 0-2 år i ordinære barnehager. Timekostnader gikk fra 94 kroner i 2013 til 99 kroner i 2014. Timekostnader for aldersgruppe 3 år ligger på 74 kroner og steg med 4 kroner. Timekostnaden for aldergruppen 4-6 år er på 49 kroner, en økning på 2 kroner.

Familiebarnehagene har også opplevd en økning i timepris fra 2013 til 2014 i alle aldersgrupper, selv om økningen her gjennomgående er noe lavere. Aldersgruppen 0-2 år hadde størst økning fra 69 til 73 kroner i timen. Aldersgruppe 3 år hadde en timekostnad på 55 kroner og opplevde en økning på 3 kroner. Aldersgruppe 4-6 år har den laveste timekostnaden med 36 kroner og har hatt en økning på 2 kroner.

Opp til 17 800 kroner for heltidsplass

Den gjennomsnittlige månedsprisen for heltids barnehageplass i private ordinære barnehager i 2014 var på omtrent 17 800 kroner for aldersgruppen 0-2 år. Dette er aldersgruppen med størst økning med 850 kroner mer enn fjoråret. Månedspris for aldersgruppen 3 år var på bortimot 13 400 og tilsvarende for de eldste barna var 8 900 kroner. Dette er prisøkninger på henholdsvis nærmere 640 og 430 kroner. Månedsprisen for familiebarnehager er gjennomgående lavere enn ordinære barnehager. Aldersgruppe 0-2 år hadde en månedspris på omtrent 13 100 kroner med en økning på omtrent 670 kroner fra fjoråret. Aldersgruppe 3 år var på anslagsvis 9 800 kroner, med en økning på 500 kroner. Til slutt var månedsprisen for de eldste barna lavest med 6 500 kroner og en økning på 330 kroner.

Billigst i Østfold

Østfold hadde lavest månedspris for heltidsplass i private ordinære barnehager, mens den var høyest i Sør-Trøndelag som også var fylket med lavest månedspris for familiebarnehager. Troms var fylket med høyest månedspris for heltidsplass i familiebarnehager.

StatistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

91 prosent av private barnehager er med i statistikkgrunnlaget. I 2014 utgjorde dette 2 387 ordinære og 592 familiebarnehager. Det var i tillegg 25 kombinerte familie-/ordinære barnehager - i alt 3 004 enheter.