15436_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15436
Økte kostnader i private barnehager
statistikk
1999-09-09T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte kostnader i private barnehager

Kostnadene for en plass i de private familiebarnehagene økte med over 12 prosent fra 1997 til 1998. Dette er en større økning enn for hele perioden 1992 til 1997 til sammen. I 1998 økte kostnadene i de vanlige private barnehagene med 6,5 prosent.

Til tross for den kraftige økningen, koster fortsatt en plass i familiebarnehagene mindre enn i de vanlige private barnehagene. I 1998 var kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år 44 kroner i de vanlige barnehagene, sammenlignet med nesten 34 kroner i familiebarnehagene.

Høyeste kostnadene i de vanlige barnehagene i Rogaland

Tallene for 1998 viser at blant de vanlige barnehagene, hadde barnehagene i Rogaland, med vel 49 kroner per time, de høyeste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år. Lavest kostnader hadde Østfold og Agder-fylkene, alle med i overkant av 40 kroner per time. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Hordaland og lavest i Nord-Trøndelag og Agder-fylkene.

Samlede bruttoutgifter uten investeringer, utgjorde for de private barnehagene 3 620 millioner kroner. Av dette var 97 prosent driftsutgifter. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 83 prosent av driftsutgiftene. Barnehagenes største inntektspost er foreldrebetalingen, som dekket 45,7 prosent av barnehagenes bruttoutgifter. Dette er allikevel 0,7 prosentpoeng lavere enn for 1997. Tilskuddet fra staten dekket 39 prosent av bruttoutgiftene, mens tilskuddet fra kommunene dekket 7,7 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 1998 utgjorde 99,8 prosent av bruttoutgiftene.

Statistikken utgis hvert år.

Tabeller: