15418_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15418
Nedgang i statlige tilskudd
statistikk
2008-09-26T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i statlige tilskudd

Det var en liten nedgang i statlige tilskudd til private barnehager fra 2006 til 2007. I 2007 utgjorde statstilskuddet 61 prosent, mens det utgjorde 66 prosent for 2006, en nedgang på 5 prosentpoeng.

I tillegg til nedgangen i statlige tilskudd, var det også en liten nedgang i foreldrebetalingen i de private barnehagene. Kommunale tilskudd økte derimot med rundt 1 prosentpoeng.

Lavest kostnader i Telemark

I aldersgruppen barn 0-2 år finner vi på landsbasis de størst kostnadene for en heldagsplass i ordinære barnehager i 2007 med en kostnad på 12 300. Telemark hadde de laveste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år med 11 500 kroner for en heldagsplass i ordinær barnehage. For familiebarnehagene var det Sør-Trøndelag som hadde de laveste kostnadene med 5 800 kroner, mens Møre og Romsdal hadde de høyeste kostnadene med 10 300 kroner.

De gjennomsnittlige timekostnadene økte

Tallene på landsbasis viste en økning i gjennomsnittlig kostnad per time for aldersgruppen 0-2 år fra 61,48 i 2006 til 68,14 i 2007. Dette gjaldt for både ordinære barnehager og familiebarnehager. Gjennomsnittlig kostnad per time for aldersgruppen 0-2 år i ordinær barnehage var 68,14 kroner i 2007, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 45,53 kroner. De gjennomsnittlige kostnadene for 3-åringer var henholdsvis 51,11 og 34,15 kroner per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var de gjennomsnittlige kostnadene henholdsvis 34,07 og 22,77 kroner per time.

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager ble for første gang levert elektronisk, noe som førte til en høyere svarprosent enn tidligere år. Svarprosenten for 2007 utgjorde 96 prosent.

Om barnehagene i statistikkgrunnlaget

Alle private barnehager som har levert "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2007" og som har vært i drift hele året er med i statistikkgrunnlaget. For 2007 var dette 2 328 ordinære barnehager, 1 008 familiebarnehager og 52 kombinerte familiebarnehager/ordinære barnehager, i alt 3 388 enheter. Det ble i 2007 for første gang samlet inn skjema kun elektronisk via BASIL.

Tabeller: