202185_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
202185
Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene
statistikk
2014-12-09T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false
Statistikken viser driftsinntekter, driftskostnader, statlige og kommunale tilskudd, foreldrebetaling og gjennomsnittlig månedspris for heltidsplass i private barnehager.

Regnskap for private barnehager2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene

De private barnehagene fikk dekket hele 85 prosent av sine kostander gjennom offentlige tilskudd i 2013. Kommunene og staten dekket hver henholdsvis 83 og 2 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Ved årtusenskiftet dekket offentlige tilskudd bare rundt halvparten av utgiftene.

Hovedtall - Regnskap for private barnehager
2013
1Antall private barnehager som har vært i drift hele året.
Alle barnehager13 136
 
Gjennomsnittlig timepris
Ordinære barnehager
0-2 år94,24
3 år70,68
4-6 år47,12
 
Familiebarnehager
0-2 år68,99
3 år51,74
4-6 år34,49
 
Inntektenes andel av bruttoutgifter
Foreldrebetaling16
Offentlige tilskudd85

Mens andelen offentlige tilskudd til private barnehager på landsbasis holdt seg stabilt på 85 prosent, har foreldrebetalingen hatt en nedgang på 1 prosentpoeng siden 2012. Foreldrebetalingen dekket dermed 16 prosent av de private barnehagenes bruttoutgifter i 2013.

I de siste årene har andelen offentlige tilskudd og foreldrebetaling av private barnehagers driftsutgifter endret seg på en merkbar måte. I år 2000 var andelene offentlige tilskudd og foreldrebetaling nesten like, respektive 48 og 47 prosent. Ti år senere – i 2010 - dekket offentlig tilskudd 84 prosent, mens foreldrebetalingen dekket 19 prosent av private barnehagers utgifter.

Høyere timekostnader

Gjennomsnittlig timekostnad var høyere i 2013 enn i 2012 for alle aldersgrupper i både ordinære og i familiebarnehager. Den største økningen kom blant barn i aldersgruppen 0-2 år i ordinære barnehager: fra 90 kroner i 2012 til i overkant av 94 kroner i 2013. For aldersgruppen 3 år steg timekostnaden fra 68 til 71 kroner, mens utgiftene for aldersgruppen 4-6 år i denne perioden steg fra 45 til 47 kroner.

Timekostnadene steg for alle aldersgrupper også i familiebarnehagene, men økningen var svakere enn i ordinære barnehager. For aldersgruppen 0-2 år økte timekostnaden fra drøyt 67 til vel 69 kroner. For treåringene var økningen fra i overkant av 50 til nær 52 kroner, og for aldersgruppen 4-6 år økte kostnadene fra 34 til 35 kroner per time.

Heltidsplass koster 17 000 kroner for de yngste barna

Gjennomsnittlige månedspris for en avtalt heltids barnehageplass i private ordinære barnehager i 2013 var på nær 17 000 kroner for barn i aldersgruppen 0-2 år, 12 700 kroner for 3-åringer og 8 500 forde eldste barna. I private familiebarnehager var gjennomsnittlig månedspris for en avtalt heltidsplass for barn i aldersgruppene 0-2 år, 3 år og 4-6 år på henholdsvis 12 400, 9 300 og 6 200 kroner.

Dyrest i Agder-fylkene

Gjennomsnittlige månedspris for en avtalt heltidsplass i private ordinære barnehager var høyest i Aust-Agder og lavest i Vest-Agder. Derimot var prisen for en slik plass i private familiebarnehager høyest i Vest-Agder.

Antall barnehager i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

94 prosent av private barnehager er med i statistikkgrunnlaget. I 2013 utgjorde dette 2 445 ordinære og 661 familiebarnehager. Det var i tillegg 30 kombinerte familie-/ordinære barnehager - i alt 3 136 enheter.