280236_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
280236_tabell
statistikk
2016-12-12T08:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
false
Statistikken viser driftsinntekter, driftskostnader, statlig og kommunal tilskudd, foreldrebetaling og gjennomsnittlig månedspris for heltidsplass i private barnehager.

Regnskap for private barnehager2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Hovedtall - Regnskap for private barnehagerfullscreen-iconHovedtall - Regnskap for private barnehagerexcel-iconHovedtall - Regnskap for private barnehagercsv-iconHovedtall - Regnskap for private barnehager
Tabell 2Årsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes prosentandel av bruttoutgifter i alt. Fylkefullscreen-iconÅrsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes prosentandel av bruttoutgifter i alt. Fylkeexcel-iconÅrsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes prosentandel av bruttoutgifter i alt. Fylkecsv-iconÅrsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes prosentandel av bruttoutgifter i alt. Fylke
Tabell 3Gjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype. Fylkerfullscreen-iconGjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype. Fylkerexcel-iconGjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype. Fylkercsv-iconGjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype. Fylker
Tabell 4Private ordinære barnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylkerfullscreen-iconPrivate ordinære barnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylkerexcel-iconPrivate ordinære barnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylkercsv-iconPrivate ordinære barnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylker
Tabell 5Private familiebarnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylkefullscreen-iconPrivate familiebarnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylkeexcel-iconPrivate familiebarnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylkecsv-iconPrivate familiebarnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper. Fylke

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken