84093_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
84093
Foreldrene dekker 18 prosent av utgiftene
statistikk
2012-10-26T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldrene dekker 18 prosent av utgiftene

Foreldrebetalingen dekket 18 prosent av private barnehagers bruttoutgifter i 2011. Til sammenligning, var denne andelen hele 50 prosent i 2001 og 25 prosent i 2006.

Foreldrebetaling og tilskudd fra det offentlige til private barnehager. 2001-2011. Prosent

Foreldrebetalingen utgjør en stadig mindre andel av private barnehagers bruttoutgifter. Det betyr at andelen som dekkes av det offentlige øker. Fra og med 1. januar 2011 ble ordningen med øremerkede statlige tilskudd til barnehager erstattet av rammetilskudd til kommunen. Dermed økte de kommunale tilskuddene til private barnehager betraktelig, fra 23 prosent i 2010 til 81 prosent i 2011. Tilsvarende gikk tilskuddet fra staten ned, fra 60 prosent i 2010 til 2 prosent i 2011.

Høyere kostnad per måned

Gjennomsnittlig kostnad per måned for en heltidsplass i private barnehager, tilsvarende 41 timer eller mer, var høyere i 2011 enn året før. Økningen gjaldt alle aldersgrupper og så vel private familiebarnehager som private ordinære barnehager.

De største kostnadene var knyttet til heltidsplasser i aldersgruppen 0-2 år. For barn i denne aldersgruppen økte kostnadene per måned i private ordinære barnehager fra 15 062 kroner i 2010 til 15 527 kroner i 2011. I private familiebarnehager økte månedskostnadene fra 10 741 kroner til 11 355 kroner.

Gjennomsnittlig kostnad per måned for heltidsplass, etter alder og type barnehage. 2011. Kroner

Lavest kostnad per måned i Østfold

I 2011 var det Østfold som hadde de laveste kostnadene per måned for en heltidsplass i ordinære private barnehager, mens Sør-Trøndelag hadde de høyeste kostnadene. Imidlertid hadde Sør-Trøndelag de laveste kostnadene for en heltidsplass i private familiebarnehager.

Om barnehagene i statistikkgrunnlaget

97 prosent av private barnehager er med i statistikkgrunnlaget. I 2011 utgjorde dette 2 379 ordinære og 762 familiebarnehager. Det var i tillegg 43 kombinerte familie-/ordinære barnehager - i alt 3 184 enheter.

Tabeller: