15422_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15422
Stadig høyt statstilskudd til private barnehager
statistikk
2006-10-17T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig høyt statstilskudd til private barnehager

Tilskudd fra staten dekket 61 prosent av de private barnehagers brutto driftsutgifter i 2005 og var den største inntektskilden til de private barnehagene. Tilskuddet lå stabilt fra 2004, men økte med 11 prosentpoeng fra 2003.

Statstilskuddet til private barnehager lå fast på et høyt nivå fra 2004 til 2005, samtidig som foreldrebetalingen utgjorde en stadig mindre andel av driftsutgiftene i private barnehager. I 2005 betalte foreldrene 32 prosent av driftsutgiftene, mot 34 prosent året før. Mens andelen tilskudd fra staten lå stabilt, økte de kommunale tilskuddene noe.

Timekostnadene øker

Tallene på landsnivå viser en generell økning i kostnad per time fra 2004 for alle tre aldersgrupper. Dette gjelder både for vanlige barnehager og familiebarnehager. Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage er 60,38 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene er 39,96 kroner. Kostnadene for 3-åringer er henholdsvis 45,29 og 29,97 per time, mens for aldersgruppen 4-6 år er kostnadene 30,19 og 19,98 kroner per time.

Kostnadene lavest i Vest-Agder

Vest-Agder har i 2005, som i 2004, lavest timepris for alle tre aldersgrupper i vanlige barnehager. Kostnaden per time for aldersgruppen 0-2 år i Vest-Agder er 55,84 kroner. Troms har den høyeste kostnaden per time for alle aldersgrupper med 66,02 kroner for 0-2-åringer. For familiebarnehagene er kostnadene høyest i Sogn og Fjordane og lavest i Sør-Trøndelag med henholdsvis 60,20 og 28,05 kroner per time for barn 0-2 år.

Om barnehagene i undersøkelsen

Alle private barnehager som har levert skjemaet "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2005" og som har vært i drift hele året er med i undersøkelsen. For 2005 var dette 1 791 vanlige barnehager, 693 familiebarnehager og 46 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 530 enheter.

Tabeller: