15438_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15438
Høyere timekostnader
statistikk
2010-06-24T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere timekostnader

Økningen på landsbasis i gjennomsnittlig timekostnad fortsatte også i 2009 for alle aldersgrupper. I ordinære private barnehager var kostnaden dette året i overkant av 81 kroner for aldersgruppen 0-2 år, mot vel 76 kroner i 2008.

Den største økningen i de gjennomsnittlige timekostnadene var blant barn i aldersgruppen 0-2 år, og denne gruppen er også totalt den dyreste. For aldersgruppen 3 år steg kostnaden fra drøyt 57 kroner i 2008 til ca. 61 kroner året etter. For aldersgruppen 4-6 år gikk timeprisen opp fra omtrent 38 til drøyt 40 kroner i ordinære private barnehager. I familiebarnehagene økte kostnadene tilsvarende. For aldersgruppen 0-2 år steg omkostningene fra ca. 52 til vel 57 kroner, for treåringene var økningen fra i overkant av 39 til vel 43 kroner og for aldersgruppen 4-6 år økte kostnadene fra drøyt 26 til i underkant av 29 kroner.

Gjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype og ulike aldersgrupper. Kroner

Mindre foreldrebetaling og høyere kommunalt tilskudd

Utviklingen de siste årene med at foreldrebetalingen utgjør en mindre andel av barnehagens driftsutgifter, videreføres. Foreldrene betalte i 2009 20 prosent av private barnehagers driftsutgifter, mot 22 prosent i 2008. Det kommunale tilskuddet økte fra 20 prosent av driftsutgiftene i 2008 til 22 prosent i 2009, mens det statlige driftstilskuddet fortsatt utgjør den største inntektskilden, med hele 61 prosent av driftsutgiftene i 2009.

Lavest kostnader i Vest-Agder, høyest i Aust-Agder

Tallene for 2009 viser at Vest-Agder hadde de laveste kostnadene for en heldagsplass for alle aldersgruppene i ordinær privat barnehage. Gjennomsnittlig kostnad for en heldagsplass på landsbasis i en ordinær privat barnehage for aldersgruppen 0-2 år var drøyt 14 520 kroner per måned, mens den i Vest-Agder var på vel 13 650 kroner. Ser vi bort fra Svalbard, hadde Aust-Agder den høyeste månedsprisen på nærmere 16 000 kroner for en tilsvarende plass.

Lavest kostnader i familiebarnehager i Sør-Trøndelag

For landets familiebarnehager utgjorde gjennomsnittlige, månedlige kostnader for en heldagsplass drøyt 10 430 kroner for aldersgruppen 0-2 år. Sør-Trøndelag hadde de laveste kostnadene for alle tre aldersgruppene, og kostnaden for en heldagsplass for aldersgruppen 0-2 år utgjorde i overkant av 7 200 kroner per måned. Den høyeste kostnaden for en heldagsplass for et barn i samme aldersgruppe finner vi i Møre og Romsdal, med over 12 760 kroner per måned.

Om barnehagene i statistikkgrunnlaget

Svarprosenten for ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2009” var på 96 prosent.

Alle private barnehager som har levert ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2009” og som har vært i drift hele året, er med i statistikkgrunnlaget. I 2009 utgjorde dette 2 311 ordinære barnehager, 847 familiebarnehager og 46 kombinerte familiebarnehager/ordinære barnehager - i alt 3 204 enheter.

Tabeller: