15432_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15432
Økte kostnader i private barnehager
statistikk
2001-12-19T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte kostnader i private barnehager

Fra 1999 til 2000 har de totale kostnadene for en plass i private vanlige barnehager økt med 4,5 prosent. For familiebarnehager har økningen vært på 6,3 prosent.

Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage var dermed kr 46,44, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var kr 36,61. Kostnadene for 3-åringer var henholdsvis kr 34,83 og 27,46 per time. For aldersgruppen 4-6 år var kostnadene henholdsvis kr 23,22 og 18,30 per time.

Høyest kostnader i de vanlige barnehagene i Rogaland

Tallene for 2000 viser at blant de vanlige barnehagene hadde barnehagene i Rogaland de høyeste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år med kr 51,72 per time. Sogn og Fjordane hadde lavest kostnad på kr 42,12. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Finnmark og lavest i Nordland med henholdsvis kr 45,03 og 32,25 per time for barn 0-2 år.

Største inntektspost er foreldrebetalingen

Selv om foreldrebetalingen har gått ned med 0,4 prosentpoeng er dette fremdeles den største inntektsposten. Foreldrebetalingen utgjorte i 2000 46,8 prosent av brutto driftsutgifter. Tilskuddet fra staten utgjorde 39,8 prosent, mens tilskuddet fra kommunene utgjorde 8,1 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 2000 utgjorde til sammen 102,8 prosent av bruttoutgiftene uten investeringer.

Av de samlede bruttoutgiftene uten investeringer utgjorde 96,7 prosent driftsutgifter. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 82,6 prosent av driftsutgiftene.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter private barnehager som har levert skjemaet "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2000" og som har vært i drift hele året. For 2000 var dette 1 669 vanlige barnehager, 648 familiebarnehager og 22 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 339 enheter. Noen kommuner er med i forsøket med rammefinansiering og er derfor ikke med i undersøkelsen.

Tabeller: