15416_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15416
Økt tilskudd fra kommunene
statistikk
2009-07-24T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt tilskudd fra kommunene

Andelen kommunale tilskudd i finansieringen av private barnehager økte fra 18 prosent i 2007 til 20 prosent i 2008. Samtidig steg timekostnadene for alle aldersgrupper.

Samtidig med økningen i det kommunale tilskuddet, gikk andelen statlige tilskudd ned fra 61 prosent i 2007 til 60 prosent i 2008. Andelen fra foreldrebetaling sank fra 22 prosent i 2007 til 21 prosent i samme periode.

Gjennomsnittlig kostnader per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype og ulike aldersgrupper

Høyere timekostnader

I ordinære private barnehager økte den gjennomsnittlige kostnaden per time for barn i aldersgruppen 0-2 år fra 68,14 kroner i 2007 til 76,48 kroner i 2008. I aldersgruppen 3 år steg kostnadene fra 51,11 kroner i 2007 til 57,36 kroner i 2008, og for aldersgruppen 4-6 år gikk timekostnadene opp fra 34,07 til 38,24 kroner.

I familiebarnehagene økte kostnadene tilsvarende. For aldersgruppen 0-2 år steg de fra 45,53 til 52,21 kroner, for 3-åringene var økningen fra 34,15 til 39,16 kroner og for aldersgruppen 4-6 år økte kostnadene fra 22,77 til 26,11kroner.

Lavest kostnader i Sogn og Fjordane

Blant de ulike aldergruppene i ordinære barnehager finner vi de høyeste kostnadene for en heldagsplass i gruppen 0-2 år, med 13 800 kroner per måned på landsbasis. Ser vi bort fra Svalbard, hadde Hordaland de høyeste kostnadene for alle aldergruppene. For aldersgruppen 0-2 år var kostnaden på 14 400 kroner per måned i Hordaland. Sogn og Fjordane hadde de laveste kostnadene for alle aldersgrupper, og for aldersgruppen 0-2 år utgjorde kostnaden for en heldagsplass i ordinær barnehage i Sogn og Fjordane 12 900 kroner per måned.

I familiebarnehagene hadde Sør-Trøndelag de laveste kostnadene for en heldagsplass for barn i aldersgruppen 0-2 år, med 6 300 kroner per måned. Troms hadde derimot de høyeste kostnadene for samme type plass, med 10 800 kroner per måned.

Om barnehagene i statistikkgrunnlaget

Svarprosenten for ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2008” utgjorde 94 prosent.

Alle private barnehager som har levert ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2008” og som har vært i drift hele året, er med i statistikkgrunnlaget. I 2008 utgjorde dette 2 220 ordinære barnehager, 862 familiebarnehager og 55 kombinerte familiebarnehager/ordinære barnehager - i alt 3 137 enheter.

Tabeller: