15420_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15420
Lavest kostnader i Østfold
statistikk
2007-10-17T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavest kostnader i Østfold

Kostnadene for en heldagsplass i Østfold var 10 250 kroner for barn 0-2 år i 2006, mot 10 450 kroner for barn 0-2 år i 2005. Akkurat som i 2005 hadde Østfold i 2006 de laveste prisene for barn i ordinære barnehager.

De største kostnadene var i aldersgruppen 0-2 år. Laveste timepris i 2006 for alle tre aldersgrupper (0-2 år, 3 år, 4-6 år) i ordinære barnehager fant vi Østfold, mens Troms hadde den høyeste timeprisen innenfor de samme gruppene i ordinære barnehager. Kostnaden per time for aldersgruppen 0-2 år i Østfold var 56,95 kroner, mens den i Troms var 66,88 kroner. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Vest-Agder med 48,66 kroner per time for barn 0-2 år, og lavest i Sør-Trøndelag med 28,43 kroner per time for barn 0-2 år. Svarprosenten varierer fra fylke til fylke og dette kan påvirke tallene.

Mindre foreldrebetaling og høyere statstilskudd

Foreldrene betalte 25 prosent av private barnehagers driftsutgifter i 2006, mot 32 prosent i 2005. Med dette ble utviklingen fra 2005 med at foreldrebetalingen utgjør en mindre andel av barnehagenes driftsutgifter, videreført. Tilskuddet fra staten fortsatte å utgjøre barnehagens største inntektskilde. Det dekte i 2006 hele 66 prosent av driftsutgiftene, mens de kommunale tilskuddene dekte 17 prosent.

Timekostnadene fortsatte å øke

Tallene på landsbasis viste en fortsatt økning i kostnad per time fra 2005 for alle tre aldersgrupper. Dette gjaldt for både ordinære barnehager og familiebarnehager. Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en ordinær barnehage i 2006 var 61,48 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 40,91 kroner. Kostnadene for 3-åringer var henholdsvis 46,11 og 30,68 kroner per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var kostnadene henholdsvis 30,74 og 20,45 kroner per time.

Om barnehagene i undersøkelsen

Alle private barnehager som har levert skjemaet ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2006” og som har vært i drift hele året er med i undersøkelsen. For 2006 var dette 2 025 vanlige barnehager, 894 familiebarnehager og 56 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 975 enheter.

Tabeller: