15434_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15434
Økte kostnader i private barnehager
statistikk
2000-12-08T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte kostnader i private barnehager

De totale kostnadene for en plass i private barnehager har økt med i underkant av 2 prosent fra 1998 til 1999. For vanlige barnehager har økningen vært på 1,1 prosent [rettet 08.12.2000], mens for familiebarnehager har den vært på 2,0 prosent.

Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage var dermed på 44,50 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 10 kroner lavere. Kostnadene for 3-åringer var respektive 33,30 og 25,80 per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var kostnadene respektive 22,20 og 17,20 kroner per time.

Høyest kostnader i de vanlige barnehagene i Rogaland

Tallene for 1999 viser at blant de vanlige barnehagene, hadde barnehagene i Rogaland de høyeste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år, med vel 49 kroner per time. De eneste fylkene med under 40 kroner per time var Sogn og Fjordane og Vest-Agder. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Finnmark og Hordaland.

Største inntektspost er foreldrebetaling

Barnehagenes største inntektspost i 1999 var foreldrebetalingen. I 1999 utgjorde foreldrebetalingen 47,2 prosent av brutto driftsutgifter. Dette er 1,5 prosentpoeng høyere enn for 1998 [rettet 08.12.2000]. Tilskuddet fra staten utgjorde snaut 38 prosent, mens tilskuddet fra kommunene utgjorde 8,4 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 1999 utgjorde til sammen 101,7 prosent av bruttoutgiftene uten investeringer.

Av de samlede bruttoutgiftene uten investeringer utgjorde 96,4 prosent driftsutgifter. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 83 prosent av driftsutgiftene.

Tabeller: