280236_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
280236
Offentlige tilskudd dekker 86 prosent av utgiftene i private barnehager
statistikk
2016-12-12T08:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false
Statistikken viser driftsinntekter, driftskostnader, statlig og kommunal tilskudd, foreldrebetaling og gjennomsnittlig månedspris for heltidsplass i private barnehager.

Regnskap for private barnehager2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige tilskudd dekker 86 prosent av utgiftene i private barnehager

I 2015 dekket offentlige tilskudd 86 prosent av de totale utgiftene for barn i private barnehager. I år 2000 var denne andelen på bare 48 prosent.

Hovedtall - Regnskap for private barnehager
2015
1Antall private barnehager som har vært i drift hele året.
Alle barnehager13 053
 
Gjennomsnittlig timepris
Ordinære barnehager
0-2 år103,69
3 år77,77
4-6 år51,85
 
Familiebarnehager
0-2 år77,55
3 år58,16
4-6 år38,78
 
Inntektenes andel av bruttoutgifter
Foreldrebetaling16
Offentlige tilskudd86

Sammenlignet med året før, har offentlige tilskudd sin del av totale kostnader gått ned med ett prosentpoeng. Foreldrebetalingen var på samme nivå som året før.

Forholdet mellom andel foreldrebetaling og offentlige tilskudd har endret seg kraftig siden år 2000, noe som blant annet skyldes gradvis innføring av makspris i barnehage. I år 2000 var andel foreldrebetaling og offentlige tilskudd tilnærmet identisk, med en dekning på henholdsvis 47 og 48 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Fra 2000 og frem til 2007 ble foreldrebetalingen redusert til 22 prosent og offentlige tilskudd steg til 80 prosent. Fra 2007 til 2015 har utviklingen flatet noe ut, selv om tendensen har vært at en større andel av private barnehagers bruttoutgifter dekkes av offentlige tilskudd.

Timekostnadene økte mest i familiebarnehager

Statistikken for 2015 viser at ordinære barnehager har høyere kostnader enn familiebarnehager, samt at barnehageplasser koster mer for små barn enn for litt større barn. Høyest timekostnad var det for aldersgruppen 0-2 år i ordinære barnehager, med 104 kroner i gjennomsnitt. Lavest timekostnad var det for aldersgruppen 4-6 år i familiebarnehager, med 39 kroner.

Den gjennomsnittlige timekostnaden økte mest i familiebarnehager, med 7 prosent sammenlignet med året før. I ordinære barnehager økte gjennomsnittlig timekostnad med 5 prosent sammenlignet med året før.

18 665 kroner per måned i heltidsplass

Den gjennomsnittlige månedskostnaden for heltids barnehageplass i private ordinære barnehager i 2015 var på 18 665 kroner for aldersgruppen 0-2 år. Månedskostnad for aldersgruppen 3 år var 14 000 kroner og for aldersgruppen 4-6 år var kostnaden 9 300 kroner. Kostnadene er generelt lavere i familiebarnehager enn i ordinære barnehager. I aldersgruppen 0-2 år var månedskostnaden 14 000 kroner. I aldersgruppen 3 år var den samme kostnaden 10 500 kroner, mens i aldersgruppen 4-6 år var månedskostnaden 7 000.

StatistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

3 053 barnehager var med i statistikkgrunnlaget i 2015, eller 94 prosent av alle private barnehager. I 2015 var det 2 445 ordinære, 584 familiebarnehager og 24 kombinerte familie-/ordinære barnehager.