125073_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
125073
Foreldrene dekket 17 prosent av utgiftene
statistikk
2013-10-18T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false
Statistikken viser driftsinntekter, driftskostnader, foreldrebetaling og gjennomsnittlig månedspris for heltidsplass i private barnehager.

Regnskap for private barnehager2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldrene dekket 17 prosent av utgiftene

Foreldrebetalingen dekket 17 prosent av private barnehagers bruttoutgifter i 2012. Til sammenligning var denne andelen 18 prosent i 2011.

Hovedtall - Regnskap for private barnehager, 2012
2012
1Antall private barnehager som har vært i drift hele året.
Alle barnehager13 219
 
Gjennomsnittlig timepris
Ordinære barnehager
0-2 år90,33
3 år67,75
4-6 år45,16
 
Familiebarnehager
0-2 år67,08
3 år50,31
4-6 år33,54
 
Inntektenes andel av bruttoutgifter
Foreldrebetaling17
Offentlige tilskudd85

Foreldrebetalingen utgjør en stadig mindre andel av private barnehagers bruttoutgifter, men andelen som dekkes av det offentlige, er derimot økende. Mens foreldrebetalingen hadde en nedgang på 1 prosentpoeng, steg kommunale tilskudd tilsvarende, slik at disse to inntekstkildene utgjorde henholdsvis 17 og 82 prosent. Statlige og andre offentlige tilskudd utgjorde 3 prosent av bruttoutgiftene i 2012.

Kostnad per måned stiger

Gjennomsnittlig kostnad per måned for en heltidsplass i private barnehager, tilsvarende 41 timer eller mer, har fortsatt vist en økning i alle aldersgrupper. Dette gjelder både i private familiebarnehager og private ordinære barnehager.

De største kostnadene, og den største oppgangen, var knyttet til heltidsplasser i aldersgruppen 0-2 år. For barn i denne aldersgruppen steg kostnadene per måned i private ordinære barnehager med over 700 kroner, fra snaut 15 530 kroner i 2011 til nærmere 16 260 kroner i 2012. I private familiebarnehager økte månedskostnadene med omkring samme beløp, fra knapt 11 360 kroner til vel 12 070 kroner i samme aldersgruppe.

Østfold hadde laveste kostnad per måned

De laveste kostnadene per måned for heltidsplass i ordinære barnehager var i Østfold, mens Sør-Trøndelag hadde de laveste kostnadene for en heltidsplass i private familiebarnehager. Aust-Agder og Hordaland hadde de høyeste kostnadene for henholdsvis ordinære barnehager og private familiebarnehager.

97 prosent av private barnehager er med i statistikkgrunnlaget. I 2012 utgjorde dette 2 441 ordinære og 737 familiebarnehager. Det var i tillegg 41 kombinerte familie-/ordinære barnehager – i alt 3 219 enheter.

Barnehageutvalget i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

97 prosent av private barnehager er med i statistikkgrunnlaget. I 2012 utgjorde dette 2 441 ordinære og 737 familiebarnehager. Det var i tillegg 41 kombinerte familie-/ordinære barnehager - i alt 3 219 enheter.