53032_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/aar
53032
Høyere månedspris
statistikk
2011-06-28T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere månedspris

Gjennomsnittlig månedspris for en heldagsplass for alle aldersgrupper på landsbasis gikk opp i forhold til tidligere år. I aldersgruppen 0-2 år var kostnaden 15 062 kroner i 2010, mot 14 522 kroner året før, i ordinære private barnehager.

De største kostnadene var i aldersgruppen 0-2 år for en heldagsplass. I 2010 var det Sogn og Fjordane og Nordland som hadde de laveste kostnadene for en heldagsplass for alle aldersgruppene i ordinær privat barnehage, med 14 287 kroner. Aust-Agder hadde den høyeste månedsprisen på 16 473 kroner per måned for en tilsvarende plass.

I familiebarnehagene utgjorde gjennomsnittlige kostnader for en heldagsplass på landsbasis for aldersgruppen 0-2 år 10 741 kroner per måned. Sør-Trøndelag hadde de laveste kostnadene med 7 695 kroner, mens Møre og Romsdal hadde de høyeste, med 12 366 kroner.

Gjennomsnittlig kostnader per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype og ulike aldersgrupper

Høyere timekostnader

I ordinære private barnehager økte den gjennomsnittlige kostnaden per time for barn i aldersgruppen 0-2 år fra om lag 81 kroner i 2009 til i overkant av 83 kroner i 2010. I aldersgruppen 3 år steg kostnadene fra drøyt 61 kroner til litt i underkant av 63 kroner, og for aldersgruppen 4-6 år gikk timekostnadene opp fra drøyt 40 til om lag 42 kroner.

I familiebarnehagene økte kostnadene tilsvarende. For aldersgruppen 0-2 år steg de fra i underkant av 58 til om lag 60 kroner, mens de for 3-åringene økte fra i overkant av 43 til vel 45 kroner. For aldersgruppen 4-6 år økte kostnadene med rundt 1 krone, til rundt 30 kroner.

Mindre foreldrebetaling og høyere kommunalt tilskudd

Utviklingen de siste årene med at foreldrebetaling utgjør en mindre andel av barnehagens driftsutgifter videreføres. Foreldrene betalte 19 prosent av private barnehagers driftsutgifter i 2010, mot 20 prosent i 2009. Det kommunale tilskuddet økte fra 22 prosent i 2009 til 23 prosent i 2010 av driftsutgiftene, mens det statlige driftstilskuddet fortsatt var den største inntektskilden med hele 60 prosent i 2010.

Om barnehagene i statistikkgrunnlaget

Svarprosenten for ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2010” var på 97 prosent.

Alle private barnehager som har levert ”Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2010”, og som har vært i drift hele året, er med i statistikkgrunnlaget. I 2010 utgjorde dette 2 369 ordinære barnehager, 793 familiebarnehager og 50 kombinerte familiebarnehager/ordinære barnehager - i alt 3 212 enheter.

Tabeller: