Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. juni 2011 Mai 2011 10 omkomne og 59 hardt skadd i mai
13. mai 2011 April 2011 10 omkomne og 49 hardt skadd i april
15. april 2011 Mars 2011 42 omkom i årets tre første måneder
14. mars 2011 Februar 2011 Flere omkom i februartrafikken
15. februar 2011 Januar 2011 18 personer omkom i januar
14. januar 2011 Desember 2010 Færre hardt skadd i 2010
14. desember 2010 November 2010 Novembertrafikken krevde ni liv
15. november 2010 Oktober 2010 20 omkom i oktobertrafikken
14. oktober 2010 September 2010 Nedgang i antall omkomne i september
14. september 2010 August 2010 24 omkom i august-trafikken
16. august 2010 Juli 2010 Ti motorsyklister omkom i juli
12. juli 2010 Juni 2010 96 omkom i trafikken i første halvår
15. juni 2010 Mai 2010 Maitrafikken krevde ti liv
14. mai 2010 April 2010 14 omkomne og 52 hardt skadd i april
19. april 2010 Mars 2010 Ingen omkomne under 18 år

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. juni 2011 2011 10 omkomne og 59 hardt skadd i mai
13. mai 2011 2011 10 omkomne og 49 hardt skadd i april
15. april 2011 2011 42 omkom i årets tre første måneder
14. mars 2011 2011 Flere omkom i februartrafikken
15. februar 2011 2011 18 personer omkom i januar
14. januar 2011 2010 Færre hardt skadd i 2010
14. desember 2010 2010 Novembertrafikken krevde ni liv
15. november 2010 2010 20 omkom i oktobertrafikken
14. oktober 2010 2010 Nedgang i antall omkomne i september
14. september 2010 2010 24 omkom i august-trafikken
16. august 2010 2010 Ti motorsyklister omkom i juli
12. juli 2010 2010 96 omkom i trafikken i første halvår
15. juni 2010 2010 Maitrafikken krevde ti liv
14. mai 2010 2010 14 omkomne og 52 hardt skadd i april
19. april 2010 2010 Ingen omkomne under 18 år

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.