22911_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22911
Ingen omkomne under 18 år
statistikk
2010-04-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen omkomne under 18 år

I mars registrerte politiet 356 ulykker med personskade på veiene. 16 personer omkom, og 38 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Blant de yngste var det ingen som ble drept i trafikken i årets første kvartal.

Personer drept. Januar-mars 2001-2010

Personer hardt skadd. Januar-mars 2001-2010

Foreløpige tall for mars i fjor viste derimot 398 ulykker, der 11 mennesker mistet livet og 36 ble hardt skadd. Marsgjennomsnittet for de siste ti årene er 16 drepte og 56 hardt skadde.

Av de omkomne i mars i år var det 12 menn og 4 kvinner. 7 av de omkomne var bilførere, 3 var bilpassasjerer og 6 fotgjengere.

43 personer omkom i 1. kvartal i år

Hittil i år viser foreløpige tall at 43 personer har mistet livet og 103 har blitt hardt skadd. Ingen av de omkomne hittil i år var under 18 år.

Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 38 omkomne og 146 hardt skadde. To av de omkomne i 1. kvartal 2009 var under 18 år. Gjennomsnittet for 1. kvartal i tiårsperioden 2001-2010 er 52 omkomne og 175 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 30 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: