54839_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54839
18 personer omkom i januar
statistikk
2011-02-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

18 personer omkom i januar

I januar registrerte politiet 351 ulykker i trafikken. 18 mennesker omkom i disse ulykkene, og 559 ble skadd. 32 av disse ble hardt skadd, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar. 2002-2011

Personer hardt skadd. Januar. 2002-2011

Av de omkomne i januar i år var elleve menn og syv kvinner. Ti av disse var bilførere, seks var bilpassasjerer og to var fotgjengere.

Tilsvarende tall for januar 2010 viste 394 ulykker med 19 omkomne og 594 skadde. 27 personer ble hardt skadd i disse ulykkene. Tallet på drepte er senere nedjustert til 18.

Januargjennomsnittet for de siste ti årene er 20 drepte og 62 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 37 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken i januar 2011, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: