22909_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22909
14 omkomne og 52 hardt skadd i april
statistikk
2010-05-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

14 omkomne og 52 hardt skadd i april

I april registrerte politiet 433 ulykker med personskade på veiene. 14 personer omkom, og 52 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-april 2001-2010

Personer drept. Januar-april 2001-2010

Tilsvarende tall for april i fjor viser at 17 mennesker mistet livet, og 57 ble hardt skadd. Gjennomsnittet for april de siste ti årene er 17 drepte og 69 hardt skadde.

Alle de omkomne i april i år var menn. Av disse var 6 bilførere, 4 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 syklist, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

157 personer hardt skadd hittil i år

Ifølge de foreløpige tallene har 58 personer mistet livet i trafikken hittil i år, mens 157 har blitt hardt skadd. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 55 omkomne og 203 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets fire første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 70 omkomne og 244 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: