54847_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54847
10 omkomne og 59 hardt skadd i mai
statistikk
2011-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

10 omkomne og 59 hardt skadd i mai

Politiet registrerte 506 ulykker med personskade på veiene i mai. 10 personer omkom, og 59 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-mai 2002-2011

Personer drept. Januar-mai 2002-2011

Foreløpige tall for mai i fjor viste at 10 mennesker mistet livet, og 65 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 70 hardt skadd. Gjennomsnittet for mai de siste ti årene er 20 drepte og 84 hardt skadd.

Av de 10 omkomne i mai var 7 menn og 3 kvinner. 4 av de omkomne var bilførere, 2 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 syklist og 2 fotgjengere.

206 personer hardt skadd hittil i år

Foreløpige tall for januar til mai i år viser at 62 personer har mistet livet, og 206 personer har blitt hardt skadde. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 66 omkomne og 226 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 64 og 244. Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 86 omkomne og 321 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 27 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: