22905_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22905
96 omkom i trafikken i første halvår
statistikk
2010-07-12T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

96 omkom i trafikken i første halvår

Til sammen 96 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2010, viser en foreløpig oversikt. Dette er samme antall som i de første seks månedene i fjor, men 20 færre enn gjennomsnittet for perioden januar-juni de siste ti årene.

Personer drept. Januar-juni. 2001-2010

Personer hardt skadd. Januar-juni. 2001-2010

Gjennomsnittet for årets seks første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 116 drepte og 436 hardt skadde. Foreløpige tall for første halvår i år viser videre at 292 har blitt hardt skadd i trafikken. Endelige tall for samme periode i fjor viser 378 hardt skadde.

30 personer omkom i juni

I juni registrerte politiet 597 ulykker med personskade. 30 personer omkom og 64 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Tilsvarende tall for samme måned i fjor viser at 24 mennesker mistet livet og 87 ble hardt skadde. Endelige tall for juni 2009 ble justert til henholdsvis 22 og 96.

Av de 30 som omkom i juni i år, var det 17 bilførere, 4 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 1 syklist og 3 fotgjengere.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 26 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: