22897_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22897
20 omkom i oktobertrafikken
statistikk
2010-11-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

20 omkom i oktobertrafikken

I oktober registrerte politiet 577 ulykker med personskade på veiene. 20 personer omkom og 46 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-oktober. 2001-2010

Personer drept. Januar-oktober. 2001-2010

Foreløpige tall for oktober i fjor viste at 11 mennesker mistet livet og 50 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 10 omkomne og 55 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 20 omkomne og 75 hardt skadde i trafikken i oktober.

Av de som omkom i oktober i år, var 11 bilførere, 5 bilpassasjerer, 2 motorsyklister, 1 syklist og 1 fotgjenger.

Foreløpige tall for januar til oktober i år viser at 187 personer har mistet livet, mens 582 personer har blitt hardt skadd i trafikken på norske veier. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 177 omkomne og 630 hardt skadde. Endelige tall ble henholdsvis 176 og 637. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 208 omkomne og 790 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 25 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: