22901_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22901
24 omkom i august-trafikken
statistikk
2010-09-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

24 omkom i august-trafikken

I august registrerte politiet 635 ulykker med personskade på veiene. 24 personer omkom, og 70 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-august 2001-2010

Personer drept. Januar-august 2001-2010

Foreløpige tall for august i fjor viser at 22 mennesker mistet livet, og 69 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 23 omkomne og 75 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 25 omkomne og 90 hardt skadde i trafikken i august.

Av de som omkom i august i år, var 9 bilførere, 7 bilpassasjerer, 6 motorsyklister, 1 syklist og 1 fotgjenger.

I alt har 149 personer mistet livet og 459 blitt hardt skadd i trafikken hittil i år. Tilsvarende foreløpige tall for samme periode i fjor var 140 drepte og 495 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 139 og 512. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 167 omkomne og 629 hardt skadde.

Mange omkomne i sommertrafikken

I alt har 83 personer mistet livet på norske veier i sommermånedene juni, juli og august. Det er 18 flere enn i fjorårets sommertrafikk. 227 personer ble hardt skadd i de i alt 1815 trafikkulykkene med personskade i disse tre månedene. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 230 hardt skadde og 1 963 ulykker.

Av de 83 omkomne i årets sommertrafikk var 40 bilførere, 14 bilpassasjerer, 21 var motorsyklister, 2 var syklister, 4 var fotgjengere og 2 andre trafikanter.

Personer drept, etter trafikantgruppe. Juni-august 2009-2010 og gjennomsnitt 2006-2010

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: