54843_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54843
42 omkom i årets tre første måneder
statistikk
2011-04-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

42 omkom i årets tre første måneder

42 personer mistet livet i trafikken, og 92 ble hardt skadd, viser foreløpige tall for 1. kvartal. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 41 omkomne og 108 hardt skadde.

Personer hardt skadd. Januar-mars. 2002-2011

Personer drept. Januar-mars. 2002-2011

Gjennomsnittet for årets tre første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 50 omkomne og 166 hardt skadde.

383 ulykker i mars

I løpet av mars i år registrerte politiet 383 ulykker i trafikken. 12 mennesker omkom og 588 ble skadd. 26 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Tilsvarende tall for mars i fjor viste 356 ulykker, der 16 mennesker mistet livet og 38 ble hardt skadd. Tallet på drepte er senere justert til 15. Marsgjennomsnittet for de siste ti årene er 15 drepte og 53 hardt skadde.

Av de 12 omkomne i mars var det 8 menn og 4 kvinner. 8 av de omkomne var bilførere, 3 var bilpassasjerer og en motorsyklist.

Færre omkomne denne vinteren

Fra november 2010 til og med mars i år har 64 personer mistet livet i trafikken, 21 kvinner og 43 menn. Dette er en nedgang på 17 prosent i forhold til forrige vinter, der 77 personer mistet livet (22 kvinner og 55 menn). Gjennomsnittet for de fem siste vintrene var 81 drepte.

Personer drept i veitrafikkulykker i vintermånedene. 2001-2011

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 34 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: