263528_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263528
Flere omkom på veiene i oktober
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 11 omkomne i trafikken i oktober 2016 mot 7 i oktober 2015.

Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere omkom på veiene i oktober

I oktober omkom 10 menn og 1 kvinne i veitrafikken. Det er 4 flere enn i samme måned i fjor da 7 personer mistet livet. Man må tilbake til 2013 for å finne flere drepte i oktober.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt11171354
Menn1013932
Kvinner14422
Trafikantgruppe
Bilførere37622
Bilpassasjerer2229
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped5616
Myke trafikanter02315
Andre trafikanter1011
Alder
0-15 år0104
16-24 år36414
25-44 år54314
45-64 år35315
65 år og over0138
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-Oktober 2006-2016

Av de 11 omkomne i oktober var 3 bilførere, 2 bilpassasjerer, 5 motorsyklister og 1 ATV-fører. I tiårsperioden 2006–2015 har i gjennomsnitt 16 personer mistet livet i oktober.

28 flere drepte hittil i år

I alt har 122 personer mistet livet i trafikken på norske veier i perioden januar–oktober, 101 menn og 21 kvinner. Tall for samme periode i fjor var 94 omkomne. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i tiårsperioden 2006–2015 var 166 omkomne.

Av de omkomne var 2 under 15 år, 23 i aldersgruppen 16–24 år, 28 i aldersgruppen 25–44, 42 i aldersgruppen 45-64 år og 27 i aldersgruppen 65 og over. I forhold til samme periode i fjor har den største økningen vært i aldersgruppene 45–64 år og 65 år og over da henholdsvis 23 og 20 mennesker mistet livet i disse to aldersgruppene.

Flest drepte i Rogaland

Foreløpige tall fra perioden januar–oktober viser at 14 personer mistet livet i Rogaland og 11 i Akershus og Buskerud. I tilsvarende periode i fjor døde 8 i Rogaland, mens det i både Akershus og Buskerud omkom 6.