54845_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54845
10 omkomne og 49 hardt skadd i april
statistikk
2011-05-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

10 omkomne og 49 hardt skadd i april

Politiet registrerte 370 ulykker med personskade på veiene i april. 10 personer omkom, og 49 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-april 2002-2011

Personer drept. Januar-april 2002-2011

Tilsvarende tall for april i fjor viste at 14 mennesker mistet livet, og 52 ble hardt skadd. Tallet for drepte er senere nedjustert til 13. Gjennomsnittet for april de siste ti årene er 16 drepte og 69 hardt skadd.

Av de 10 omkomne i forrige måned var 6 menn og 4 kvinner. 5 av de omkomne var bilførere, mens de 5 andre var henholdsvis bilpassasjer, motorsyklist, mopedist, syklist og fotgjenger.

142 personer hardt skadd hittil i år

Ifølge de foreløpige tallene har 52 personer mistet livet hittil i år, mens 142 har blitt hardt skadd. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 54 omkomne og 166 hardt skadd. Gjennomsnittet for årets fire første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 66 omkomne og 236 hard skadd.

Personer drept eller hard skadd i påskeulykkene 2007-2011

Påsketrafikken

Påsketrafikken har i gjennomsnitt krevd 5 liv og 20 hardt skadde de fem siste årene. Fra fredag før Palmesøndag til 2. dag påske i år omkom 4 personer, og 24 personer ble hardt skadd.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 34 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: