22895_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22895
Novembertrafikken krevde ni liv
statistikk
2010-12-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Novembertrafikken krevde ni liv

Politiet registrerte 440 ulykker med personskader på norske veier i november. En foreløpig oversikt viser at 9 personer omkom, mens 35 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Personer drept. Januar-november. 2001-2010

Personer hardt skadd. Januar-november. 2001-2010

Årets novembertall oppgir 9 dødsfall i trafikken. Dette er under halvparten så mange som i samme periode i fjor. De endelige tallene for november i fjor viste at 19 mennesker mistet livet. Samtidig ble 51 hardt skadd. Dette var en justering av de foreløpige tallene, som var henholdsvis 20 og 46. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 20 omkomne og 66 hardt skadde i trafikken i november.

Av de 9 omkomne i trafikken i forrige måned var 6 av dem bilførere, 3 var i andre trafikantgrupper.

197 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 197 personer mistet livet på norske veier, mot 195 i samme periode i fjor. Både i år og i fjor har tallet ligget lavere enn gjennomsnittstallet for tilsvarende periode de ti siste årene, som er 228.

De foreløpige tallene for januar-november 2010 viser at til sammen 624 personer har blitt hardt skadd i trafikken, mens endelige tall for samme periode i fjor var 688. Disse tallene er også lavere enn gjennomsnittet for årets elleve første måneder i tiårsperioden 2001-2010, som er 857 hardt skadd.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 21 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: