Trafikkulykker med personskadedesember 2011

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. september 2017 August 2017 August 2017
15. august 2017 Juli 2017 Juli 2017
13. juli 2017 Juni 2017 Juni 2017
13. juni 2017 Mai 2017 Mai 2017
15. mai 2017 April 2017 April 2017
20. april 2017 Mars 2017 Mars 2017
14. mars 2017 Februar 2017 Færre omkom på veiene i februar
16. februar 2017 Januar 2017 7 omkom i januartrafikken
16. januar 2017 Desember 2016 8 av 10 omkomne i trafikken i fjor var menn
14. desember 2016 November 2016 Fem menn omkom i trafikken i årets siste høstmåned
15. november 2016 Oktober 2016 Flere omkom på veiene i oktober
17. oktober 2016 September 2016 Flere omkomne i septembertrafikken
16. september 2016 August 2016 Sommertrafikken krevde 49 liv
15. august 2016 Juli 2016 Julitrafikken krevde 22 liv
15. juli 2016 Juni 2016 63 omkom i trafikken i første halvår

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. september 2017 2017 2017
15. august 2017 2017 2017
13. juli 2017 2017 2017
13. juni 2017 2017 2017
15. mai 2017 2017 2017
20. april 2017 2017 2017
14. mars 2017 2017 Færre omkom på veiene i februar
16. februar 2017 2017 7 omkom i januartrafikken
16. januar 2017 2016 8 av 10 omkomne i trafikken i fjor var menn
14. desember 2016 2016 Fem menn omkom i trafikken i årets siste høstmåned
15. november 2016 2016 Flere omkom på veiene i oktober
17. oktober 2016 2016 Flere omkomne i septembertrafikken
16. september 2016 2016 Sommertrafikken krevde 49 liv
15. august 2016 2016 Julitrafikken krevde 22 liv
15. juli 2016 2016 63 omkom i trafikken i første halvår

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.