283777_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283777
statistikk
2017-04-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Mars 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn85679461
Menn83336256
Kvinner02343205
Trafikantgruppe
Bilførere43716262
Bilpassasjerer01201112
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped113025
Myke trafikanter355154
Andre trafikanter0808
Alder
0-15 år141037
16-24 år11251110
25-44 år21823154
45-64 år21532109
65 år og over256351
Uoppgitt alder01001