283749_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283749
statistikk
2017-07-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Juni 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1183014633
Menn752711390
Kvinner43033242
Trafikantgruppe
Bilførere34236255
Bilpassasjerer12091122
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped5944129
Myke trafikanter2892115
Andre trafikanter015111
Alder
0-15 år074044
16-24 år11873161
25-44 år32443177
45-64 år52055170
65 år og over2113378
Uoppgitt alder0702