283745_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283745
statistikk
2017-05-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
April 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn75108456
Menn53177265
Kvinner21931191
Trafikantgruppe
Bilførere62934212
Bilpassasjerer01311100
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped028257
Myke trafikanter147280
Andre trafikanter01106
Alder
0-15 år027132
16-24 år21382121
25-44 år31413140
45-64 år01462112
65 år og over248148
Uoppgitt alder01002