263530_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263530
Fem menn omkom i trafikken i årets siste høstmåned
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 5 omkomne i trafikken i november 2016 mot 13 i november 2015.

Trafikkulykker med personskadenovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fem menn omkom i trafikken i årets siste høstmåned

I november omkom 5 personer i veitrafikken. Det er 8 færre enn i samme måned i fjor da 13 personer mistet livet. Dette er det laveste antall omkomne for november vi har hatt noen gang.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
November 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt5171151
Menn510732
Kvinner07419
Trafikantgruppe
Bilførere47624
Bilpassasjerer1227
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0103
Myke trafikanter06317
Andre trafikanter0101
Alder
0-15 år0003
16-24 år04210
25-44 år26216
45-64 år14314
65 år og over23310
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-november

Av de 5 omkomne i november var 4 bilførere og 1 bilpassasjer. I tiårsperioden 2006–2015 har i gjennomsnitt 14 personer mistet livet i november.

127 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 127 personer mistet livet i 121 dødsulykker på norske veier, 21 kvinner og 106 menn. Dette er 20 flere enn i samme periode i fjor da 107 personer omkom i 93 dødsulykker. Gjennomsnittet for årets elleve første måneder i tiårsperioden 2006–2015 er 180 omkomne.

43 av de omkomne var i aldersgruppen 45–64 år, mot 27 for tilsvarende periode i fjor. Videre omkom 2 i aldersgruppen 0–15 år, 23 i gruppen 16–24 år, 30 i gruppen 25–44 år, og 29 omkom i aldersgruppen 65 år og over. 

1 av 5 omkomne er myke trafikanter

Hittil i år har 12 syklister og 12 fotgjengere mistet livet i trafikken. Det vil si at så langt i år er hver femte omkomne en myk trafikant. I tilsvarende periode i fjor omkom 15 myke trafikanter.