283629_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283629
8 av 10 omkomne i trafikken i fjor var menn
statistikk
2017-01-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 8 omkomne i trafikken i desember 2016 mot 10 i desember 2015.

Trafikkulykker med personskadedesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 av 10 omkomne i trafikken i fjor var menn

En foreløpig oversikt fra politiet viser at 135 personer mistet livet i trafikken i 2016. Dette er 18 flere enn i rekordlave 2015 da 117 personer omkom. Desembertrafikken krevde 8 menneskeliv.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Desember 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt8151146
Menn57727
Kvinner38319
Trafikantgruppe
Bilførere410721
Bilpassasjerer12212
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0001
Myke trafikanter32111
Andre trafikanter0100
Alder
0-15 år0013
16-24 år12210
25-44 år15312
45-64 år38312
65 år og over30210
Uoppgitt alder0000

Av de 135 som omkom i fjor, var 111 menn og 24 kvinner. Av de omkomne var 57 bilførere, 18 bilpassasjerer, 22 førere eller passasjerer på motorsykkel, 1 mopedist, 12 syklister, 14 fotgjengere, 1 akende og 10 andre trafikanter (blant annet ATV- og traktorulykker).

Flest omkomne i juli, juni og september

Sammen med juli og juni var september måneden med flest trafikkdrepte i 2016. I juli omkom 22 personer, mens det i juni omkom 15. I september ble 14 personer drept i trafikken.

Flest omkom i Rogaland, Buskerud og Akershus

Rogaland hadde flest antall trafikkdrepte i fjor med 15. I Buskerud og Akershus omkom henholdsvis 14 og 12 personer. I hvert av disse fylkene omkom 8 personer i 2015.

Flere omkom i møteulykker

Utforkjørings- og møteulykker er de desidert mest alvorlige ulykkesgruppene. I 2016 omkom 37 prosent i en utforkjøringsulykke, samme andel som året før. 31 prosent omkom i møteulykker mot 27 prosent i 2015.

Flest omkomne menn mellom 45 og 64 år

46 av de omkomne i 2016 – 39 menn og 7 kvinner – var i aldersgruppen 45–64 år. Dette tilsvarer 34 prosent av alle omkomne, mot 26 prosent i 2015. I aldersgruppen 25–44 år omkom 31 mot 28 i 2015, og i gruppen 65 år og over mistet 32 personer livet mot 24 året før. Det omkom 26 barn og unge (aldersgruppen 0–24), mot 35 i 2015.

8 omkom i desembertrafikken

Av de 8 som omkom i desember, var 5 menn og 3 kvinner. 4 var bilførere, 1 bilpassasjer og 3 myke trafikanter. Tallet på omkomne i desember 2013, 2014 og 2015 var henholdsvis 21, 5 og 10 personer.