263532_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263532
Sommertrafikken krevde 49 liv
statistikk
2016-09-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 12 omkomne i trafikken i august 2016 mot 14 i august 2015.

Trafikkulykker med personskadeaugust 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sommertrafikken krevde 49 liv

I sommermånedene juni, juli og august mistet i alt 49 personer livet på norske veier. Det er 11 flere enn i fjorårets sommertrafikk.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
August 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt12261881
Menn10181252
Kvinner28629
Trafikantgruppe
Bilførere36727
Bilpassasjerer02316
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped39418
Myke trafikanter68420
Andre trafikanter0101
Alder
0-15 år1005
16-24 år02320
25-44 år38423
45-64 år411622
65 år og over45411
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-August

49 personer mistet livet i årets sommertrafikk. Blant de drepte var 18 bilførere, 5 bilpassasjerer, 12 motorsyklister, 5 syklister og 5 fotgjengere. 

Det var 11 som omkom i aldersgruppen 16-24 år. Blant de eldste trafikantene var det 18 omkomne i aldersgruppen 45-64 år og 9 i aldersgruppen 65 år og over.

Færre mistet livet i august-trafikken

I august i år omkom 12 personer i veitrafikken. Det er 2 færre enn i august i fjor da 14 personer mistet livet. I tiårsperioden 2006-2015 har det i gjennomsnitt omkommet 22 personer i august måned. 

Av de 12 som mistet livet i august, var 3 bilførere, 3 motorsyklister, 3 syklister og 3 fotgjengere.

96 drept i trafikken hittil i år

Foreløpige tall for perioden januar-august i år viser at 96 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 20 flere enn i tilsvarende periode i 2015. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2006-2015 er 133 omkomne.