283633_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283633
Færre omkom på veiene i februar
statistikk
2017-03-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 6 omkomne i trafikken i februar 2017 mot 10 i februar 2016.

Trafikkulykker med personskadefebruar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom 6 personer i veitrafikkulykker i Norge. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Februar 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn663311420
Menn23878232
Kvinner42463188
Trafikantgruppe
Bilførere43846250
Bilpassasjerer02093110
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0608
Myke trafikanter227251
Andre trafikanter0702
Alder
0-15 år050022
16-24 år01632107
25-44 år31972147
45-64 år21413100
65 år og over169343
Uoppgitt alder01301
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i februar i år, var det 4 kvinner og 2 menn. 4 av de omkomne var bilførere og 2 fotgjengere. Gjennomsnittet for februar måned i tiårsperioden fra 2007 til 2016 var 11 drepte.

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 13 personer har mistet livet i trafikken. I fjor var det 23 personer som omkom i samme periode, og gjennomsnittet de siste ti årene er 27 drepte. Sånn sett er det en veldig positiv utvikling i tallet på trafikkdrepte.

Av de 13 drepte hittil i år, var 5 i aldersgruppen 35–44 år, 5 var mellom 45 og 64 og 3 var over 65 år.

SkadegradÅpne og lesLukk

Fra og med januar 2017 publiseres tall for skadegrad kun fordelt på drepte og skadde i alt. Detaljert skadegradsinndeling vil bli publisert med fire måneders etterslep.