283631_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283631
7 omkom i januartrafikken
statistikk
2017-02-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 7 omkomne i trafikken i januar 2017 mot 13 i januar 2016.

Trafikkulykker med personskadejanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

7 omkom i januartrafikken

I årets første måned omkom 7 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 6 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i januar.

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Januar 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn756211506
Menn53588269
Kvinner22044236
Trafikantgruppe
Bilførere43526302
Bilpassasjerer11522132
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0805
Myke trafikanter141261
Andre trafikanter1916
Alder
0-15 år033137
16-24 år01352112
25-44 år21862177
45-64 år31344125
65 år og over274352
Uoppgitt alder0002
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar

* = foreløpige tall

Av de omkomne i januar i år var 5 menn og 2 kvinner. 4 var bilførere, 1 bilpassasjer, 1 fotgjenger og 1 rullestolbruker.

Flest omkomne i alderen 45-64

3 av 7 omkomne i årets første måned var i alderen 45-64 år, mens 2 var i aldersgruppen 25-44 år og 2 i aldersgruppen over 65 år. De foreløpige tallene viser at 1 person omkom i Akershus, 2 i Rogaland, 1 i Hordaland, 1 i Møre og Romsdal og 2 i Nordland.