263191_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263191
Julitrafikken krevde 22 liv
statistikk
2016-08-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 22 omkomne i trafikken i juli 2016 mot 15 i juli 2015.

Trafikkulykker med personskadejuli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Julitrafikken krevde 22 liv

Det omkom 22 personer på norske veier i juli, 17 menn og 5 kvinner. Det er 7 flere enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2006–2015 har det i gjennomsnitt omkommet 20 personer i juli måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juli 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt22311673
Menn17211254
Kvinner510419
Trafikantgruppe
Bilførere108619
Bilpassasjerer42412
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped411422
Myke trafikanter27215
Andre trafikanter2304
Alder
0-15 år0104
16-24 år87415
25-44 år510419
45-64 år710425
65 år og over23410
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-juli

Av de omkomne var det 10 bilførere, 4 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 1 mopedist, 1 syklist, 1 fotgjenger, 1 ATV fører og 1 traktorfører.

Flere trafikkdrepte i år enn i fjor

Foreløpige tall for årets sju første måneder, viser at 85 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 23 flere enn i tilsvarende periode i 2015 da 62 personer mistet livet. Gjennomsnittet for perioden januar til juli i tiårsperioden 2006–2015 er 111 omkomne.

70 drept i single- og møteulykker

82 prosent av alle trafikkdrepte hittil i år, omkom i forbindelse med single- og møteulykker. 39 personer har blitt drept i singleulykker og 31 i møteulykker. De tilsvarende tallene for samme periode i 2015 var henholdsvis 21 og 14 personer, noe som ga en andel på 56 prosent.