283751_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283751
statistikk
2017-08-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Juli 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn983917595
Menn753513363
Kvinner23044232
Trafikantgruppe
Bilførere54267253
Bilpassasjerer02383135
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped11094116
Myke trafikanter359278
Andre trafikanter07113
Alder
0-15 år056040
16-24 år11945153
25-44 år02324170
45-64 år52304146
65 år og over3121484
Uoppgitt alder0603