262541_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
262541
63 omkom i trafikken i første halvår
statistikk
2016-07-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 16 omkomne i trafikken i juni 2016 mot 7 i juni 2015.

Trafikkulykker med personskadejuni 2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

63 omkom i trafikken i første halvår

Til sammen 63 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2016. Dette er 16 flere enn i de første seks månedene i fjor, men 8 færre enn gjennomsnittet for perioden januar-juni de siste ti årene.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juni 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skadd1DreptHardt skadd
1Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.
I alt16461578
Menn13371253
Kvinner39325
Trafikantgruppe
Bilførere610626
Bilpassasjerer10210
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped621420
Myke trafikanter215320
Andre trafikanter1012
Alder
0-15 år0305
16-24 år313315
25-44 år38424
45-64 år714522
65 år og over37312
Uoppgitt alder0100
Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-Juni  2006-2016
Figur 2. Personer drept, etter alder

* = foreløpige tall

Av de 63 omkomne hittil i år var det 28 bilførere, 10 bilpassasjerer, 10 motorsyklister, 5 syklister, 5 fotgjengere og 5 andre trafikanter.

28 personer omkom i møteulykker og 21 omkom i utforkjøringer der andre kjøretøy ikke var innblandet.1

Flere omkomne bilister

38 bilister omkom i trafikken i løpet av de seks første månedene i år, 28 bilførere og 10 bilpassasjerer. Dette er 12 flere enn i tilsvarende periode i fjor, da 22 bilførere og 4 bilpassasjerer omkom.

I løpet av første halvår i år omkom 10 motorsyklister mot 12 i samme periode i fjor.

Mange omkomne mellom 45 og 64 år

Av de 63 omkomne hittil i år var 23 i aldersgruppen 45-64 år, mot 11 i samme periode i fjor. Det var ingen store endringer i de andre aldersgruppene i forhold til fjoråret.

16 personer omkom i juni

I juni registrerte politiet 16 trafikkdrepte, 7 flere enn i juni i fjor. I gjennomsnitt har junitrafikken krevd 21 menneskeliv de siste ti årene.

Blant de omkomne i juni var det 6 bilførere, 1 bilpassasjer, 6 motorsyklister, 1 syklist, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.

 

Tallene i setningen er rettet fra henholdsvis 13 og 12. Fjorårets tall var brukt.