283753_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283753
statistikk
2017-09-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
August 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1574317646
Menn1048313385
Kvinner52604261
Trafikantgruppe
Bilførere83837273
Bilpassasjerer01742123
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped61044123
Myke trafikanter1754115
Andre trafikanter07013
Alder
0-15 år046038
16-24 år11882171
25-44 år52294198
45-64 år51876162
65 år og over490574
Uoppgitt alder0304