283747_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
283747
statistikk
2017-06-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker
Mai 2017Snitt gjeldende måned siste 5 år
DreptSkadde i altDreptSkadde i alt
Begge kjønn1171612562
Menn946811342
Kvinner22482220
Trafikantgruppe
Bilførere53674238
Bilpassasjerer11481108
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped4973101
Myke trafikanter1883107
Andre trafikanter01608
Alder
0-15 år047043
16-24 år21571147
25-44 år12284166
45-64 år31894146
65 år og over592358
Uoppgitt alder0302